Umístení stredního Saska v Nemecku
Poloha stredního Saska

Mittelsachsen přehledně

Okres Mittelsachsen s rozlohou zhruba 2 116 kilometrů čtverečních je pouze o něco menší než spolková země Sársko nebo Lucemburské velkovévodství. Z hlediska zeměpisného se tento okres rozprostírá ve Středosaské pahorkatině, podhůří Krušných hor a východních Krušných horách. Největší vzdálenost dvou bodů v tomto okresu se nachází ve směru západ-jihovýchod a činí přibližně 77 kilometrů. Vzdušnou čarou z nejsevernějšího bodu do bodu, který se nachází nejdále jihovýchodním směrem, je to asi 70 kilometrů. Nejvyšším místem okresu je hora Kohlberg u Neuhausenu, měřící 837 metrů.

Kromě toho prochází na jihovýchodě okresu státní hranice Spolkové republiky Německo s Českou republikou, s níž existuje od roku 1993 čilá přeshraniční spolupráce, kterou na německé straně zajišťuje spolek Euroregion Erzgebirge e. V.

K okresu náleží 53 obcí, z nichž 21 má městské právo. Obcí s nejvyšším počtem obyvatel je univerzitní město Freiberg s cca 40 000 obyvateli. Následuje Döbeln se zhruba 24 000 a Mittweida s cca 14 000 obyvateli.

Statistika

Celková plocha2 116,86 kilometrů čtverečních (stav k 31. prosince 2020), z toho:
- zemědělská plocha71 procent
- plocha lesů17 procent
- sídelní a dopravní plocha11 procent
- vodní plocha1 procento
Obyvatelstvo (stav k 31. prosince 2021) 299 329
Obce53
- z toho města21
Silnice (stav k 1. ledna 2022)
- dálnice98 kilometrů
- spolkové silnice262 kilometrů
- státní silnice643 kilometrů
- okresní silnice714 kilometrů

21 měst
32 obcí
rozloha 2 116,86 km²
299 329 obyvatel

Rozmanitá krajina – příjemná dovolená i odpočinek po práci

V tomto okrese najdete krajinu, která je protkána několika říčními toky a její typický vzhled tvoří mírné kopce, široké říční nivy a příkře se tyčící skalní stěny. Jednou z nejvyšších a nejmarkantnějších hor východního Krušnohoří je Schwartenberg s výškou 789 metrů. Z jeho vrcholu se nabízí daleký a rozsáhlý panoramatický výhled. Za pěkného počasí je vidět třeba zámek Augustusburg a hora Fichtelberg. Další dominantou této oblasti je Rochlitzer Berg s výškou 353 metrů – pozůstatek vulkanické aktivity z dávných dob.

Setkání se stádem buvolů, ohniví arabští koně a bujní velbloudi, plavby na nafukovacích člunech údolím plným hradů, divoce rostoucí byliny pro zdraví, výpravy po stopách Gottfrieda Silbermanna a mineralogická cesta kolem světa ... co víc si lze přát. Prodloužený víkend nebo dovolená s rodinou – ubytování podle svého gusta lze najde vždycky každý, ať již v hotelu, v penzionech, útulných apartmánech nebo třeba na statku či v hřebčíně.

Hrady a zámky

Fernblick auf die Rochsburg
Rochsburg

Historie regionu kolem měst Mittweida, Döbeln a Freiberg, která je zčásti více než tisíc let stará, zanechala nezaměnitelné stopy ve městech i vesnicích. Turisty okouzlí půvabná a rozmanitá krajina s hrady, zámky, kláštery, kostely a historickými jádry měst. Každý zde může spatřit a prožít něco zajímavého, bez ohledu na věk či na to, zda se zajímá o umění nebo o historii. Najdete tu velké množství významných pamětihodností, sakrálních staveb a historických hornických areálů, které připomínají kořeny tohoto okresu.

Návštěvníky lákají i zámky Augustusburg a Lichtenwalde. Tento lovecký zámek a letohrádek bývá kvůli své poloze nazýván korunou Krušných hor, neboť stojí na 516 metrů vysokém kuželu z křemenného porfyru. Kromě architektury skrývá Augustusburg i atraktivní muzeum motocyklů, muzeum kočárů a muzeum lovné zvěře a ornitologie. Pěkný fotografický motiv a kulisu pro svatební obřady nabízí zámek a park Lichtenwalde, postavený v 18. století, který dnes uchovává exponáty vzdálených kultur a porcelánu, lakové práce, nábytek a hedvábné výšivky.

O historii plné zvratů by mohly vyprávět zdi zámku Rochlitz – o císařích, králích a knížatech, ale i o těch, kteří měli za povinnost pečovat o jejich blaho. Díky mnoha zajímavým akcím můžete na cestě do minulosti zažít historii na vlastní kůži a leccos si vyzkoušet. Zámek Rochlitz nyní znovu žije kvalitními poutavými výstavami s množstvím zážitků, které jsou kulturními vrcholy saského údolí řeky Muldy. Stojí trochu stranou návštěvnického ruchu, ale přesto se vyplatí věnovat mu pozornost: zámek Rochsburg se stálou výstavou „Člověk dělá šaty“. 52 kostýmů zde ukazuje vývoj evropské módy během jednoho tisíciletí. Skutečný tajný tip v okrese Mittelsachsen.

Sport a aktivní trávení volného času

Letecký pohled na prehradu Kriebstein s plovoucím stupn?m
Kriebsteinská prehrada s plovoucím stupnem

Užít si volný čas aktivně a při sportu není vůbec těžké. Rozmanitá krajina přímo vybízí ke sportování a rekreační zábavě všeho druhu. V zimě je region zajímavý pro lyžaře a snowboardisty, po zbytek roku si na své přijdou pěší turisté i cyklisté. Okresem například prochází cyklostezka Mulderadweg a v oblasti hřebenů Krušných hor najdou milovníci zimních sportů dokonale upravené sjezdovky a běžecké stopy.

Krajinu můžete poznávat i koňmo, na palubě lodi na přehradě Kriebstein, v kánoi nebo nafukovacím člunu, a dokonce i v koši horkovzdušného balónu. A kdo si chce sáhnout na hranice svých schopností, může navštívit lanový park v lese u přehrady Kriebstein.

Kulturní instituce [ausgeblendet]

Vež se skluzavkami
Vež se skluzavkami v parku Sonnenland

Kromě muzeí na zámcích a hradech najdete v tomto okrese množství unikátních expozic. Například skanzen se starými selskými domy ve Schwarzbachu, Terra Mineralia ve Freibergu nebo Gellertovo muzeum v Hainichenu. Dalšími návštěvnickými magnety jsou muzeum koňské dráhy v Döbelnu, tkalcovna v Oederanu nebo muzeum Alte Pfarrhäuser (Staré fary) v Mittweidě.

Záznam do Guinessovy knihy rekordů se podařil městu Leisnig díky jeho obří holínce. Výška její holenní části je 4,9 metrů a podrážka měří 2,2 metry. Samotné ostruhové kolečko se 16 vroubky má průměr 55 centimetrů. A kdo se chce jednou cítit jako obr, může se při návštěvě nejstaršího parku miniatur na světě Klein-Erzgebirge (Malé Krušnohoří) v Oederanu podívat na špičky věží vybraných hradů a zámků shora a projít se kolem historických objektů.

V Döbelnu a Freibergu působí divadelní soubor Mittelsächsiche Theater. Představení ve Freibergu se konají v nejstarším městském divadle světa, které bylo založeno v 18. století. V létě můžete soubor vidět v unikátních inscenacích na jevišti na jezeře v Kriebsteinu. Dalším důležitým pilířem kulturního života tohoto okresu je Středosaské kulturní léto, které každoročně od června do září nabízí kolem 40 akcí: malé koncerty v kostelích, slavnosti nebo jedinečné velké show.

Na území celého okresu působí mnoho institucí společnosti Mittelsächsische Kultur gGmbH, například hudební škola a lidová univerzita.

Historický osidlovací průvod

osadníci s konským povozem
osadníci s konským povozem

Zážitek speciálního druhu a možnost zažít dějiny zblízka nabízí „Historický osidlovací průvod“ – od roku 1994 jediná akce tohoto druhu v celém Německu.

Koná se každým rokem podle staré tradice na území, kudy teče řeka Striegis. Asi 150 osadníků a dětí s oslím potahem, kozami, psy a jiným zvířectvem a také s krytými vozy taženými koňmi, urazí v osmi dnech téměř 25 kilometrů od odpočívadla k odpočívadlu, a to za každého počasí.

Hornictví v Krušných horách

Težební místo
težit Reiche Zeche

V celém okrese se nacházejí pozůstatky historického hornictví, které hrálo v minulých staletích významnou roli. Kdo má rád dobrodružství, neměl by si nechat ujít návštěvu nejstaršího a nejvýznamnějšího stříbrného dolu v Sasku a celosvětově jediného prohlídkového důlního díla „Reiche Zeche“ ve Freibergu. Ve stříbrné štole se udržují různé hornické tradice – vedle hornické hostiny a takzvaných Mettenschichten, tedy poslední směny před Vánoci, bývá vrcholem každoroční hornická přehlídka, „Bergparade“.


Okres ale nabízí ještě víc...

Okres samozřejmě nabízí mnoho dalších zajímavostí – například bezpočet pamětihodností, jako jsou historická jádra měst s radnicemi, pečlivě a věrně zrestaurované hrázděné stavby, měšťanské domy a impozantní mosty, rozsáhlé a udržované parky se vzácnými stromy a rozhledny, a také pečlivě a věrně podle originálu vybudované dílny, v nichž se můžete seznámit s tradičním řemeslem a zvyky.

Více informací získáte i v turistických svazech okresu Mittelsachsen.

Partnerství

Okres Mittelsachsen udržuje dlouholeté partnerské vztahy s okresy Calw v Bádensku-Württembersku, Starnberg v Horním Bavorsku a Gliwice v sousední evropské zemi – Polsku.

Erb se lvem

Calw/Bádensko-Württembersko

První kontakty a výměna začaly již v roce 1990, a to s bývalým okresem Brand-Erbisdorf a okresem Freiberg. Obě smlouvy o partnerství byly podepsány ve výroční den znovusjednocení Německa 3. října 1991. Od té doby probíhá pravidelná výměna, vzájemné návštěvy i setkání zástupců okresních rad a správních orgánů při nejrůznějších příležitostech. Calw poskytl velkorysou pomoc při odstraňování následků povodňových katastrof v letech 2002 a 2013. O tom svědčí „Calwský most“ v Kleinbobritzschi.

Erb lva se tremi vežemi

Gliwice/Polsko

Již před přijetím Polska do Evropské unie v dubnu 2003 probíhaly snahy o kontakt s některým z polských okresů, které znovu začaly existovat až od roku 1999. Ke konci podzimu 2003 došlo ke vzájemným návštěvám ve Freibergu a v Pyskowicích, a poté byla 23. srpna 2004 u příležitosti desetiletého výročí existence okresu Freiberg podepsána na zámku Augustusburg smlouva o partnerství. Partnerství se od té doby při nejrůznějších příležitostech dále rozvíjí. Partneři úzce spolupracovali při povodních, které v roce 2010 zasáhly Polsko a v roce 2013 Německo. Vedle komunikace členů okresní rady i správ probíhá také spolupráce mezi jednotlivými školami, které pracují na společných projektech.

Erb se lvem a orlicí

Starnberg/Bavorsko

Partnerství s okresem Starnberg vzniklo ze vztahů s bývalým okresem Hainichen na počátku devadesátých let. Až do současnosti se bez jakékoli dohody konají každoroční setkání mládeže a sportovců při okresních běžeckých závodech obou regionů. Díky těmto vazbám se po funkční reformě v Sasku uskutečnila meziobecní setkání a došlo k oživení styků.


Trvalá udržitelnost. Pro silnou ekonomiku

Pro hospodářský život okresu Mittelsachsen je určující velký počet podniků, především z výrobního odvětví technického směru, a mnoho kreativních poskytovatelů služeb v různých oblastech. Region je pro investory zajímavý především díky své centrální poloze uprostřed Svobodného státu Sasko, dobrému napojení infrastruktury na nadregionální dopravní síť, a také více než 80 zasíťovaným průmyslovým zónám.

Nastupující generace ekonomických expertů, inženýrů, odborníků a manažerů získává fundované vědomosti díky husté síti vzdělávacích a ekonomických podpůrných institucí, zejména na obou vysokých školách – Technické univerzitě Hornické akademie Freiberg a Vysoké škole Mittweida.

O propagaci této oblasti se starají také regionální produkty. Ať už se jedná o moderní tvorbu, tradiční formy a řemeslné techniky, inovativní metody nebo kreativní design produktů - okres Mittelsachsen nemá o inspiraci nouzi.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. Read more in our privacy policy.

Cookies and related technologies on this site

Please select YES or NO for each category before submitting your selection!

Please select if this website may use cookies or related technologies such as web beacons, pixel tags and flash objects ("cookies") as described below. You can learn more about how this site uses cookies and related technologies by reading our privacy policy below.

Funktionale

Diese Cookies gewährleisten das korrekte Betreiben der Seite. Auch zustimmungsfreie Cookies oder First Party Cookies genannt.

The providers using cookies on this site are listed below. Where possible, you can choose to allow certain cookies on this site.

Name Provider
Name: Nutzergesteuert
Provider: Landratsamt Mittelsachsen

Cookies, welche für die Grundfunktion unserer Seite benötigt und gesetzt werden.

Name: TYPO3 Backend
Provider: Landratsamt Mittelsachsen

Cookies, welche für die Nutzung des TYPO3 Backendzugangs benötigt und gesetzt werden.

Analytische Cookies

Diese Cookies sammeln anonyme Informationen über die Nutzungsweise einer Website, bspw. wie viele Besucher welche Seiten aufruft. Damit soll die Performance der Website und das Nutzererlebnis verbessert werden.

The providers using cookies on this site are listed below. Where possible, you can choose to allow certain cookies on this site.

Name Provider
Name: Matomo Analytics
Provider: Landratsamt Mittelsachsen

With Matomo Analytics we collect anonymized user data that help us to improve the user experience on our website. For this we analyze statistics on usage, e.g. Pageviews and clicks.
Our privacy information