Mittelsachsen přehledně

Okres Mittelsachsen s rozlohou zhruba 2 116 kilometrů čtverečních je pouze o něco menší než spolková země Sársko nebo Lucemburské velkovévodství. Z hlediska zeměpisného se tento okres rozprostírá ve Středosaské pahorkatině, podhůří Krušných hor a východních Krušných horách. Největší vzdálenost dvou bodů v tomto okresu se nachází ve směru západ-jihovýchod a činí přibližně 77 kilometrů. Vzdušnou čarou z nejsevernějšího bodu do bodu, který se nachází nejdále jihovýchodním směrem, je to asi 70 kilometrů. Nejvyšším místem okresu je hora Kohlberg u Neuhausenu, měřící 837 metrů.

Kromě toho prochází na jihovýchodě okresu státní hranice Spolkové republiky Německo s Českou republikou, s níž existuje od roku 1993 čilá přeshraniční spolupráce, kterou na německé straně zajišťuje spolek Euroregion Erzgebirge e. V.

K okresu náleží 53 obcí, z nichž 21 má městské právo. Obcí s nejvyšším počtem obyvatel je univerzitní město Freiberg s cca 41 000 obyvateli. Následuje Döbeln se zhruba 24 000 a Mittweida s cca 15 000 obyvateli.

Statistika

Celková plocha2 116,85 kilometrů čtverečních (stav k 31. prosince 2017), z toho:
- zemědělská plocha71 procent
- plocha lesů17 procent
- sídelní a dopravní plocha11 procent
- vodní plocha1 procento
Obyvatelstvo (stav k 31. prosinec 2019) 304 099
Obce53
- z toho města21
Silnice (stav k 1. ledna 2020)
- dálnice98 kilometrů
- spolkové silnice262 kilometrů
- státní silnice643 kilometrů
- okresní silnice716 kilometrů

21 měst
32 obcí
rozloha 2 116,85 km²
304 099 obyvatel

Rozmanitá krajina – příjemná dovolená i odpočinek po práci

V tomto okrese najdete krajinu, která je protkána několika říčními toky a její typický vzhled tvoří mírné kopce, široké říční nivy a příkře se tyčící skalní stěny. Jednou z nejvyšších a nejmarkantnějších hor východního Krušnohoří je Schwartenberg s výškou 789 metrů. Z jeho vrcholu se nabízí daleký a rozsáhlý panoramatický výhled. Za pěkného počasí je vidět třeba zámek Augustusburg a hora Fichtelberg. Další dominantou této oblasti je Rochlitzer Berg s výškou 353 metrů – pozůstatek vulkanické aktivity z dávných dob.

Setkání se stádem buvolů, ohniví arabští koně a bujní velbloudi, plavby na nafukovacích člunech údolím plným hradů, divoce rostoucí byliny pro zdraví, výpravy po stopách Gottfrieda Silbermanna a mineralogická cesta kolem světa ... co víc si lze přát. Prodloužený víkend nebo dovolená s rodinou – ubytování podle svého gusta lze najde vždycky každý, ať již v hotelu, v penzionech, útulných apartmánech nebo třeba na statku či v hřebčíně.

Hrady a zámky

Fernblick auf die Rochsburg
Rochsburg

Historie regionu kolem měst Mittweida, Döbeln a Freiberg, která je zčásti více než tisíc let stará, zanechala nezaměnitelné stopy ve městech i vesnicích. Turisty okouzlí půvabná a rozmanitá krajina s hrady, zámky, kláštery, kostely a historickými jádry měst. Každý zde může spatřit a prožít něco zajímavého, bez ohledu na věk či na to, zda se zajímá o umění nebo o historii. Najdete tu velké množství významných pamětihodností, sakrálních staveb a historických hornických areálů, které připomínají kořeny tohoto okresu.

Návštěvníky lákají i zámky Augustusburg a Lichtenwalde. Tento lovecký zámek a letohrádek bývá kvůli své poloze nazýván korunou Krušných hor, neboť stojí na 516 metrů vysokém kuželu z křemenného porfyru. Kromě architektury skrývá Augustusburg i atraktivní muzeum motocyklů, muzeum kočárů a muzeum lovné zvěře a ornitologie. Pěkný fotografický motiv a kulisu pro svatební obřady nabízí zámek a park Lichtenwalde, postavený v 18. století, který dnes uchovává exponáty vzdálených kultur a porcelánu, lakové práce, nábytek a hedvábné výšivky.

O historii plné zvratů by mohly vyprávět zdi zámku Rochlitz – o císařích, králích a knížatech, ale i o těch, kteří měli za povinnost pečovat o jejich blaho. Díky mnoha zajímavým akcím můžete na cestě do minulosti zažít historii na vlastní kůži a leccos si vyzkoušet. Zámek Rochlitz nyní znovu žije kvalitními poutavými výstavami s množstvím zážitků, které jsou kulturními vrcholy saského údolí řeky Muldy. Stojí trochu stranou návštěvnického ruchu, ale přesto se vyplatí věnovat mu pozornost: zámek Rochsburg se stálou výstavou „Člověk dělá šaty“. 52 kostýmů zde ukazuje vývoj evropské módy během jednoho tisíciletí. Skutečný tajný tip v okrese Mittelsachsen.

Sport a aktivní trávení volného času

Plavba lodí na p?ehrad? Kriebstein

Užít si volný čas aktivně a při sportu není vůbec těžké. Rozmanitá krajina přímo vybízí ke sportování a rekreační zábavě všeho druhu. V zimě je region zajímavý pro lyžaře a snowboardisty, po zbytek roku si na své přijdou pěší turisté i cyklisté. Okresem například prochází cyklostezka Mulderadweg a v oblasti hřebenů Krušných hor najdou milovníci zimních sportů dokonale upravené sjezdovky a běžecké stopy.

Krajinu můžete poznávat i koňmo, na palubě lodi na přehradě Kriebstein, v kánoi nebo nafukovacím člunu, a dokonce i v koši horkovzdušného balónu. A kdo si chce sáhnout na hranice svých schopností, může navštívit lanový park v lese u přehrady Kriebstein.

Kulturní instituce [ausgeblendet]

Klein-Erzgebirge

Kromě muzeí na zámcích a hradech najdete v tomto okrese množství unikátních expozic. Například skanzen se starými selskými domy ve Schwarzbachu, Terra Mineralia ve Freibergu nebo Gellertovo muzeum v Hainichenu. Dalšími návštěvnickými magnety jsou muzeum koňské dráhy v Döbelnu, tkalcovna v Oederanu nebo muzeum Alte Pfarrhäuser (Staré fary) v Mittweidě.

Záznam do Guinessovy knihy rekordů se podařil městu Leisnig díky jeho obří holínce. Výška její holenní části je 4,9 metrů a podrážka měří 2,2 metry. Samotné ostruhové kolečko se 16 vroubky má průměr 55 centimetrů. A kdo se chce jednou cítit jako obr, může se při návštěvě nejstaršího parku miniatur na světě Klein-Erzgebirge (Malé Krušnohoří) v Oederanu podívat na špičky věží vybraných hradů a zámků shora a projít se kolem historických objektů.

V Döbelnu a Freibergu působí divadelní soubor Mittelsächsiche Theater. Představení ve Freibergu se konají v nejstarším městském divadle světa, které bylo založeno v 18. století. V létě můžete soubor vidět v unikátních inscenacích na jevišti na jezeře v Kriebsteinu. Dalším důležitým pilířem kulturního života tohoto okresu je Středosaské kulturní léto, které každoročně od června do září nabízí kolem 40 akcí: malé koncerty v kostelích, slavnosti nebo jedinečné velké show.

Na území celého okresu působí mnoho institucí společnosti Mittelsächsische Kultur gGmbH, například hudební škola a lidová univerzita.

Historický osidlovací průvod

Osidlovací prüvod

Zážitek speciálního druhu a možnost zažít dějiny zblízka nabízí „Historický osidlovací průvod“ – od roku 1994 jediná akce tohoto druhu v celém Německu.

Koná se každým rokem podle staré tradice na území, kudy teče řeka Striegis. Asi 150 osadníků a dětí s oslím potahem, kozami, psy a jiným zvířectvem a také s krytými vozy taženými koňmi, urazí v osmi dnech téměř 25 kilometrů od odpočívadla k odpočívadlu, a to za každého počasí.

Hornictví v Krušných horách

Reiche Zeche Freiberg

V celém okrese se nacházejí pozůstatky historického hornictví, které hrálo v minulých staletích významnou roli. Kdo má rád dobrodružství, neměl by si nechat ujít návštěvu nejstaršího a nejvýznamnějšího stříbrného dolu v Sasku a celosvětově jediného prohlídkového důlního díla „Reiche Zeche“ ve Freibergu. Ve stříbrné štole se udržují různé hornické tradice – vedle hornické hostiny a takzvaných Mettenschichten, tedy poslední směny před Vánoci, bývá vrcholem každoroční hornická přehlídka, „Bergparade“.


Okres ale nabízí ještě víc...

Okres samozřejmě nabízí mnoho dalších zajímavostí – například bezpočet pamětihodností, jako jsou historická jádra měst s radnicemi, pečlivě a věrně zrestaurované hrázděné stavby, měšťanské domy a impozantní mosty, rozsáhlé a udržované parky se vzácnými stromy a rozhledny, a také pečlivě a věrně podle originálu vybudované dílny, v nichž se můžete seznámit s tradičním řemeslem a zvyky.

Více informací získáte i v turistických svazech okresu Mittelsachsen.

Partnerství

Okres Mittelsachsen udržuje dlouholeté partnerské vztahy s okresy Calw v Bádensku-Württembersku, Starnberg v Horním Bavorsku a Gliwice v sousední evropské zemi – Polsku.

Wappen Landkreis Calw mit einem roten Löwen auf blauem Untergrund

Calw/Bádensko-Württembersko

První kontakty a výměna začaly již v roce 1990, a to s bývalým okresem Brand-Erbisdorf a okresem Freiberg. Obě smlouvy o partnerství byly podepsány ve výroční den znovusjednocení Německa 3. října 1991. Od té doby probíhá pravidelná výměna, vzájemné návštěvy i setkání zástupců okresních rad a správních orgánů při nejrůznějších příležitostech. Calw poskytl velkorysou pomoc při odstraňování následků povodňových katastrof v letech 2002 a 2013. O tom svědčí „Calwský most“ v Kleinbobritzschi.

Wappen Landkreis Gleiwitz mit einem goldenen Adler über drei Türmen

Gliwice/Polsko

Již před přijetím Polska do Evropské unie v dubnu 2003 probíhaly snahy o kontakt s některým z polských okresů, které znovu začaly existovat až od roku 1999. Ke konci podzimu 2003 došlo ke vzájemným návštěvám ve Freibergu a v Pyskowicích, a poté byla 23. srpna 2004 u příležitosti desetiletého výročí existence okresu Freiberg podepsána na zámku Augustusburg smlouva o partnerství. Partnerství se od té doby při nejrůznějších příležitostech dále rozvíjí. Partneři úzce spolupracovali při povodních, které v roce 2010 zasáhly Polsko a v roce 2013 Německo. Vedle komunikace členů okresní rady i správ probíhá také spolupráce mezi jednotlivými školami, které pracují na společných projektech.

Wappen Landkreis Starnberg mit einem schreitenden goldenen Löwen und unten einem einköpfigen goldenen Adler

Starnberg/Bavorsko

Partnerství s okresem Starnberg vzniklo ze vztahů s bývalým okresem Hainichen na počátku devadesátých let. Až do současnosti se bez jakékoli dohody konají každoroční setkání mládeže a sportovců při okresních běžeckých závodech obou regionů. Díky těmto vazbám se po funkční reformě v Sasku uskutečnila meziobecní setkání a došlo k oživení styků.


Trvalá udržitelnost. Pro silnou ekonomiku

Pro hospodářský život okresu Mittelsachsen je určující velký počet podniků, především z výrobního odvětví technického směru, a mnoho kreativních poskytovatelů služeb v různých oblastech. Region je pro investory zajímavý především díky své centrální poloze uprostřed Svobodného státu Sasko, dobrému napojení infrastruktury na nadregionální dopravní síť, a také více než 80 zasíťovaným průmyslovým zónám.

Nastupující generace ekonomických expertů, inženýrů, odborníků a manažerů získává fundované vědomosti díky husté síti vzdělávacích a ekonomických podpůrných institucí, zejména na obou vysokých školách – Technické univerzitě Hornické akademie Freiberg a Vysoké škole Mittweida.

O propagaci této oblasti se starají také regionální produkty. Ať už se jedná o moderní tvorbu, tradiční formy a řemeslné techniky, inovativní metody nebo kreativní design produktů - okres Mittelsachsen nemá o inspiraci nouzi.